För kontakt ring 0705278711 eller sänd ett mail till  per@diventure.se

 

 

Föredrag:

 

 

 

Jungiansk typologi - hur olikheterna i en arbetsgrupp kan bli en tillgång

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppens psykologi -gruppdynamikens betydelse för gruppens effektivitet

 

 

 

 

 

 

 

Ätliga vilda växter - skafferiet bakom knuten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vi som individer är både lika och olika varandra är vi säkert överens om. Hur vi varseblir och bedömer och tolkar det vi varseblivit har stort inflytande på vårt beteende, dessa skillnader ger i sin tur upphov till oklarheter, missförstånd och konflikter mellan oss. Det är dessa samband C G Jung presenterade i sin typologimodell redan i början av detta sekel. 

 

 

 

 

Arbetslivet har blivit alltmer beroende av fungerande grupper. Här går vi igenom olika teorier och genomför laborationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samla gruppen kring den mångfald som de vilda ätliga  ätliga växterna utgör. Vi går igenom och provsmakar ca 30 växter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     DiVenture.se © 1996 •